Jsem jedna z vás!

Anna Ružičková

Baby-Led Sleep & WellBeing Specialist

SPÁNEK | ROdičovství | matrescence
Když se mi narodil syn, začala jsem se pomalu ztrácet v množství protichůdných informací, které máme k dispozici. Ocitla jsem se daleko od rodiny i kamarádek a potřebovala jsem podporu, kterou potřebuje každá máma! A tak jsem v roce 2019 začala studovat spánek a další oblasti týkající se rodičovství, abych pomohla naší rodině, ale i dalším ve stejné situaci.

Pomohla jsem tisícům rodin k lepšímu spánku jejich děťátka, k lepšímu pocitu ze sebe samých v roli rodiče a k navrácení sebedůvěry a intuice. Bez spánkového tréninku, vyplakání a jeho modifikací. Respektujícím způsobem ke všem členům rodiny, s maximální podporou a porozuměním. Ano, je to možné a bude mi ctí pomoci i vám!
Created with